Solited: duurzame zonne-energie bronnen in Afrika

In veel landelijke gebieden in Afrika is geen enkele toegang tot een elektriciteitsnet. Solited International Trading BV richt zich op het creƫren van toegankelijkheidsmogelijkheden tot duurzame energiebronnen voor iedereen.

Dit begint met op regeringsniveau draagvlak en bereidheid te vinden om als land/ provincie zoveel mogelijk zelfvoorzienend te willen zijn door het gebruik (gaan) maken van de voorhanden duurzame energiebronnen.

Door in eigen land de benodigde faciliteiten te scheppen voor bijvoorbeeld de bouw van fabrieken voor zonnepanelen kunnen deze producten (gesubsidieerd) beschikbaar worden gesteld aan de mensen in de landelijke, afgelegen gebieden. Voorts kan er voor gekozen worden de zonnepanelen

aan te wenden voor de aanleg van zogenaamde solarfarms, waarbij een groot aantal woningen en bedrijven worden aangesloten op een lokaal aangelegd elektriciteitsnet.

Doordat de duurzame energie in eigen land wordt opgewekt, ontstaat er de behoefte aan (hoog)geschoolde mensen in de fabriek en de installatie en onderhoud en ontstaat er dus werkgelegenheid in een geheel nieuwe bedrijfstak. Daarnaast is er uiteraard het voordeel dat door het beschikbaar komen van elektriciteit tot in de verste uithoeken van het land de ontwikkelingskansen voor deze mensen zullen toenemen, waardoor ook de welvaart van het gehele land een flinke stijging te zien zal geven.